Menu Zamknij

Regulamin i polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez dietetyka Joannę Kozdroń [zwaną dalej Dietetykiem] za pośrednictwem strony joannakozdron.pl oraz stacjonarnie w gabinecie “Krakowski Dietetyk”.
 2. Dietetyk posiada niezbędne wykształcenie do należytego świadczenia usług dietetycznych na rzecz Klientów (zwanych dalej Klientem oraz Użytkownikiem).
 3. Dietetyk udziela porad dietetycznych, przygotowuje indywidualne jadłospisy i plany żywieniowe oraz zalecenia dietetyczne, a także prowadzi warsztaty, wykłady i spotkania. Usługi te wykonywane są odpłatnie.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie głównej (joannakozdron.pl) na 14 dni przed wejściem w życie wspomnianych zmian oraz przesłane odbiorcom newslettera.
 5. Podczas współpracy mają zastosowanie zasady poufności oraz wzajemnego szacunku.
 6. Konsultacje online prowadzone są przez Skype lub telefonicznie.
 7. Konsultacje stacjonarne odbywają się w Gabinecie Krakowski Dietetyk przy ul. Bieżanowskiej 77 w Krakowie.

II. Prawa i obowiązki Klienta podczas współpracy dietetycznej

 1. Klient zobowiązuje się do osobistego, rzetelnego wypełnienia wywiadu zdrowotno-żywieniowego oraz dzienniczka żywieniowego, a także innych formularzy, jeżeli są niezbędne do prawidłowego wykonania wybranej usługi.
 2. Klient zdaje sobie sprawę, że podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji o stanie zdrowia oraz stosowanie się do przygotowanych na tej podstawie zaleceń dietetycznych może wpłynąć negatywnie na Jego stan zdrowia i/lub samopoczucie. Tym samym Klient zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji oraz każdorazowego informowania Dietetyka o zaistniałych zmianach.
 3. Klient zdaje sobie sprawę, że niestosowanie się, wybiórcze stosowanie lub wprowadzanie zmian w dietoterapii bez konsultacji z dietetykiem może negatywnie wpłynąć na Jego stan zdrowia i/lub samopoczucie.
 4. Klient ma prawo i zobowiązuje się do konsultowania z Dietetykiem swoich wątpliwości dotyczących dietoterapii.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem bardzo złożonym oraz długotrwałym, dodatkowo podzielonym na etapy. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez konsultacji kontrolnych oraz zmian. Zalecenia te są dostosowane do stanu Klienta zgodnie z wiedzą z ostatniej konsultacji i mogą ewoluować.
 6. Zabrania się powielania, kopiowania i udostępniania publicznie wszystkich materiałów otrzymanych podczas współpracy (jadłospisów, planów żywienia , zaleceń żywieniowych.). Materiały udostępnione są tylko na użytek Klienta. Należy pamiętać, że plan jest dostosowany do danej osoby i dla osoby postronnej może być nieodpowiedni, a jego zastosowanie przez osoby postronne może powodować niekorzystne efekty zdrowotne.
 7. Uzyskana za pośrednictwem usługi informacja nie może stanowić dla Klienta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej przez lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Konsultacje i usługi świadczone mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia.
 8. Zakupienie wybranej usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej realizację. Wycofanie zamówienia jadłospisu po zapłacie nie jest możliwe, gdyż każdy jadłospis jest przygotowywany indywidualnie.
 9. Klient ma prawo potwierdzić termin konsultacji online w dniu poprzedzającym konsultację.
 10. Klient ma prawo do jednorazowej wymiany maksymalnie 3 posiłków w planie dietetycznym, do 2 tygodni po przekazaniu planu. Następne zmiany mogą być wprowadzane po konsultacjach kontrolnych.
 11. Brak ujawnienia informacji dotyczących preferencji żywieniowych, dodatkowych alergii itd. nie stanowi podstawy do korekty jadłospisu powyżej ilości wskazanej w pkt. 10, części II.

 III. Prawa i obowiązki dietetyka podczas współpracy

 1. Dietetyk ma prawo do skontaktowania się z Klientem w razie udzielenia nie wystarczających informacji do prawidłowego wykonania usługi.
 2. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety (niekompletnego), zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi (tj. stosowanie suplementów, ziół i dodatków na własną rękę).
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.
 4. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli.
 5. Dietetyk zobowiązuje się do zachowania poniższych terminów, chyba że informacja podczas składania zamówienia wskazuje inaczej, przed uiszczeniem opłaty za wybraną usługę:

– Zalecenia dietetyczne –  zostaną przesłane w ciągu 7 dni roboczych włącznie od otrzymania zapłaty lub konsultacji (w zależności co nastąpi później),

– Plan dietetyczny/jadłospis – zostanie przesłany na adres e-mail ciągu 7 dni roboczych włącznie od otrzymania przelewu lub otrzymania niezbędnych informacji (w zależności co nastąpi później)

– Konsultacja dietetyczna (online/stacjonarnie) – na podstawie umówionego terminu (telefonicznie lub przez platformę Facebook) konsultację online należy opłacić najpóźniej do 1 dnia przed konsultacją. W innym przypadku konsultacja zostaje anulowana. Konsultacje stacjonarne należy opłacić gotówką bezpośrednio po wizycie.

W innych przypadkach mają zastosowanie terminy umieszczone przy poszczególnych produktach.

W przypadku podania niewystarczających informacji lub informacji wykluczających się wzajemnie, podane terminy liczone są od dnia uzupełnienia brakujących informacji.

 1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcia terminów, wynikające z winy Klienta lub z przyczyn losowych.
 2. Dietetyk kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu oraz /lub komunikatora Skype.
 3. Dietetyk ma prawo przesłać wiadomość przypominającą o umówionej konsultacji w dniu poprzedzającym spotkanie poprzez wiadomość sms lub messenger.
 4. Dietetyk ma prawo zaszyfrować przesyłane do Klienta materiały, przy czym ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Klienta o zastosowanym zabezpieczeniu, tak aby Klient mógł bez przeszkód korzystać z otrzymanych materiałów.
 5. W przypadku, gdy Klient nie prześle Dietetykowi niezbędnych informacji do wykonania usługi do 2 dni przed konsultacją, Dietetyk zachowuje prawo do wysłania przypomnienia w formie wiadomości e-mail. Jeżeli umówienie konsultacji nastąpiło w późniejszym terminie – sytuacja jest rozpatrzona indywidualnie.

IV. Płatności

 1. Płatności za usługi online odbywają się wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto.
 2. Usługi stacjonarne są płatne gotówką bezpośrednio po konsultacji.
 3. Klient podczas składania zamówienia zobowiązuje się do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie oraz zobowiązuje się do przekazania Dietetykowi informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
 4. W przypadku braku zaksięgowania przelewu do 1 dnia przed konsultacją, konsultacja zostanie anulowana, a Klient otrzyma stosowną informację.
 5. Pakiety, konsultacje online, zalecenia oraz jadłospisy są płatne z góry.

V. Odwoływanie konsultacji

 1. Konsultację można odwołać do dnia poprzedzającego konsultację, do godziny 20:00, wysyłając sms-a na numer +48 579 523 089 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@joannakozdron.pl, podając imię i nazwisko oraz termin konsultacji. Po tym terminie odwołanie konsultacji jest niemożliwe, a jedynie przeniesienie jej na inny termin.
 2. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji terminu konsultacji, jeżeli Klient 2 razy lub więcej nie pojawił się na konsultacji mimo zarezerwowanego terminu.

VI. Polityka Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  – marketingowych (remarketing)

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
– zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, że gromadzenie plików cookies jest utrudnione, co może skutkować utrudnieniem korzystania ze strony przez Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte za pomocą przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub korzystając z możliwości wykorzystywanego systemu informatycznego.
 3. Administrator wykorzystuje własne Cookies w celach wymienionych w punkcie 2. Polityki Cookies.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego – Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, zbieraniu informacji statystycznych (Google Analytics) oraz możliwości zapisu na newsletter (Mailerlite).
 5. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

VII. Polityka prywatności 

 1. Administratorem Danych jest Joanna Kozdroń, zwana dalej Administratorem,
 2. Pana/Pani dane osobowe, pozyskane podczas świadczenia usług dietetycznych, są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego świadczenia usług oraz do celów informacyjnych na temat oferty dietetycznej marki Krakowski Dietetyk na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 3. Podczas składania zamówienia oraz zakładania konta na stronie Klient udostępnia swoje dane pod postacią adres e-mail, adresu zamieszkania, nr telefonu, imienia i nazwiska. Są to dane niezbędne w celu kontaktu z klientem oraz wystawienia faktury.
 4. Pani/Pana dane będą udostępniane następującym firmom w celu należytego wykonania usług dietetycznych online:
  – Firma XLTEAM Justyna Lipińska z siedzibą Bełchatów 97-400 os. Dolnośląskie 127/58, NIP: 7692055296, REGON 101292020, program Dietico.pl – tylko w przypadku korzystania z jadłospisów lub planów dietetycznych (dane obejmują: imię i nazwisko, wiek oraz stan zdrowia)
  – Mailerlite (UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania) z siedzibą w Wilnie (Litwa), usługi mailingowe (imię, adres e-mail)
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy zdawać sobie sprawę, iż nie podanie danych osobowych może uniemożliwić wykonanie usługi dietetycznej.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przestrzegamy następujących zasad: nie gromadzimy informacji zbędnych z punktu widzenia realizacji usługi, nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w Regulaminie, nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne i nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszym regulaminie.
 10. Dane osobowe są usuwane automatycznie po upływie 1 roku od ostatniej aktywności konta.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE).
 12. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 13. Firma stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– kod śledzenia Google Analitycs– w celu analizy statystyk strony joannakozdron.pl

 1. Akceptacja regulaminu i polityki prywatności jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Joannę Kozdroń, zamieszkałą w Krakowie, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu komunikacji oraz korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Administratora oraz na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem telefonii komórkowej, poczty e-mail oraz/lub komunikatora Skype niezbędnych do prawidłowego wykonania usług.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 16.06.2019

Regulamin i polityka prywatności (19.11.2018-15.06.2019)

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez dietetyka Joannę Kozdroń [zwaną dalej Dietetykiem] za pośrednictwem strony joannakozdron.pl oraz stacjonarnie w gabinecie “Krakowski Dietetyk”.
 2. Dietetyk posiada niezbędne wykształcenie do należytego świadczenia usług dietetycznych na rzecz Klientów (zwanych dalej Klientem oraz Użytkownikiem).
 3. Dietetyk udziela porad dietetycznych, przygotowuje indywidualne jadłospisy i plany żywieniowe oraz zalecenia dietetyczne, a także prowadzi warsztaty, wykłady i spotkania. Usługi te wykonywane są odpłatnie.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie głównej (joannakozdron.pl) na 14 dni przed wejściem w życie wspomnianych zmian oraz przesłane odbiorcom newslettera.
 5. Podczas współpracy mają zastosowanie zasady poufności oraz wzajemnego szacunku.
 6. Konsultacje online prowadzone są przez Skype.
 7. Konsultacje stacjonarne odbywają się w Gabinecie Krakowski Dietetyk przy ul. Bieżanowskiej 77 w Krakowie.

II. Prawa i obowiązki Klienta podczas współpracy dietetycznej

 1. Klient zobowiązuje się do osobistego, rzetelnego wypełnienia wywiadu zdrowotno-żywieniowego oraz dzienniczka żywieniowego, a także innych formularzy, jeżeli są niezbędne do prawidłowego wykonania wybranej usługi.
 2. Klient zdaje sobie sprawę, że podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji o stanie zdrowia oraz stosowanie się do przygotowanych na tej podstawie zaleceń dietetycznych może wpłynąć negatywnie na Jego stan zdrowia i/lub samopoczucie. Tym samym Klient zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji oraz każdorazowego informowania Dietetyka o zaistniałych zmianach.
 3. Klient zdaje sobie sprawę, że niestosowanie się, wybiórcze stosowanie lub wprowadzanie zmian w dietoterapii bez konsultacji z dietetykiem może negatywnie wpłynąć na Jego stan zdrowia i/lub samopoczucie.
 4. Klient ma prawo i zobowiązuje się do konsultowania z Dietetykiem swoich wątpliwości dotyczących dietoterapii.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem bardzo złożonym oraz długotrwałym, dodatkowo podzielonym na etapy. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez konsultacji kontrolnych oraz zmian. Zalecenia te są dostosowane do stanu Klienta zgodnie z wiedzą z ostatniej konsultacji i mogą ewoluować.
 6. Zabrania się powielania, kopiowania i udostępniania publicznie wszystkich materiałów otrzymanych podczas współpracy (jadłospisów, planów żywienia , zaleceń żywieniowych.). Materiały udostępnione są tylko na użytek Klienta. Należy pamiętać, że plan jest dostosowany do danej osoby i dla osoby postronnej może być nieodpowiedni, a jego zastosowanie przez osoby postronne może powodować niekorzystne efekty zdrowotne.
 7. Uzyskana za pośrednictwem usługi informacja nie może stanowić dla Klienta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej przez lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Konsultacje i usługi świadczone mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia.
 8. Zakupienie wybranej usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej realizację.
 9. Klient ma prawo potwierdzić termin konsultacji online w dniu poprzedzającym konsultację.
 10. Klient ma prawo do jednorazowej wymiany maksymalnie 3 posiłków w planie dietetycznym, do 2 tygodni po przekazaniu planu. Następne zmiany mogą być wprowadzane po konsultacjach kontrolnych.
 11. Brak ujawnienia informacji dotyczących preferencji żywieniowych, dodatkowych alergii itd. nie stanowi podstawy do korekty jadłospisu powyżej ilości wskazanej w pkt. 10, części II.

 III. Prawa i obowiązki dietetyka podczas współpracy

 1. Dietetyk ma prawo do skontaktowania się z Klientem w razie udzielenia nie wystarczających informacji do prawidłowego wykonania usługi.
 2. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety (niekompletnego), zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi (tj. stosowanie suplementów, ziół i dodatków na własną rękę).
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.
 4. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli.
 5. Dietetyk zobowiązuje się do zachowania poniższych terminów, chyba że informacja podczas składania zamówienia wskazuje inaczej, przed uiszczeniem opłaty za wybraną usługę:

– Zalecenia dietetyczne –  zostaną przesłane w ciągu 7 dni roboczych włącznie od otrzymania zapłaty lub konsultacji (w zależności co nastąpi później),

– Plan dietetyczny/jadłospis – zostanie przesłany na adres e-mail ciągu 7 dni roboczych włącznie od otrzymania przelewu lub otrzymania niezbędnych informacji (w zależności co nastąpi później)

– Konsultacja dietetyczna (online/stacjonarnie) – po zaksięgowaniu przelewu na koncie Firmy umówiony zostaje termin konsultacji (kontakt ze strony dietetyka nastąpi nie później niż w ciągu 4 dni od zaksięgowania przelewu, chyba że informacje podane podczas składania zamówienia wskazują inaczej).

W innych przypadkach mają zastosowanie terminy umieszczone przy poszczególnych produktach.

W przypadku podania niewystarczających informacji lub informacji wykluczających się wzajemnie, podane terminy liczone są od dnia uzupełnienia brakujących informacji.

 1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcia terminów, wynikające z winy Klienta lub z przyczyn losowych.
 2. Dietetyk kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu oraz /lub komunikatora Skype.
 3. Dietetyk ma prawo przesłać wiadomość przypominającą o umówionej konsultacji online w dniu poprzedzającym spotkanie poprzez wiadomość sms.
 4. Dietetyk ma prawo zaszyfrować przesyłane do Klienta materiały, przy czym ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Klienta o zastosowanym zabezpieczeniu, tak aby Klient mógł bez przeszkód korzystać z otrzymanych materiałów.
 5. W przypadku, gdy Klient nie prześle Dietetykowi niezbędnych informacji do wykonania usługi do 1 tygodnia przed konsultacją, Dietetyk zachowuje prawo do wysłania przypomnienia w formie wiadomości e-mail. Jeżeli umówienie konsultacji nastąpiło w późniejszym terminie – sytuacja jest rozpatrzona indywidualnie.

IV. Płatności

 1. Płatności za usługi online odbywają się wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto.
 2. Płatności za usługi stacjonarne mogą być uiszczone na konto bankowe oraz gotówką podczas konsultacji.
 3. Klient podczas składania zamówienia zobowiązuje się do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie oraz zobowiązuje się do przekazania Dietetykowi informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
 4. W przypadku braku zaksięgowania przelewu w ciągu 4 dni od złożenia zamówienia, wysyłane jest przypomnienie i po kolejnych 3 dniach przy braku opłaty, zamówienie zostanie anulowane. Klient ma 7 dni na opłacenie złożonego zamówienia.
 5. Pakiety, konsultacje online oraz jadłospisy są płatne z góry.

V. Odwoływanie konsultacji

 1. Konsultację można odwołać do dnia poprzedzającego konsultację, do godziny 20:00, wysyłając sms-a na numer +48 579 523 089 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@joannakozdron.pl, podając imię i nazwisko oraz termin konsultacji. Po tym terminie odwołanie konsultacji jest niemożliwe, a jedynie przeniesienie jej na inny termin.

VI. Polityka Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  – marketingowych (remarketing)

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
– zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, że gromadzenie plików cookies jest utrudnione, co może skutkować utrudnieniem korzystania ze strony przez Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte za pomocą przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub korzystając z możliwości wykorzystywanego systemu informatycznego.
 3. Administrator wykorzystuje własne Cookies w celach wymienionych w punkcie 2. Polityki Cookies.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego – Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, zbieraniu informacji statystycznych (Google Analytics) oraz możliwości zapisu na newsletter (Mailerlite).
 5. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

VII. Polityka prywatności 

 1. Administratorem Danych jest Joanna Kozdroń, zwana dalej Administratorem,
 2. Pana/Pani dane osobowe, pozyskane podczas świadczenia usług dietetycznych, są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego świadczenia usług oraz do celów informacyjnych na temat oferty dietetycznej marki Krakowski Dietetyk na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 3. Podczas składania zamówienia oraz zakładania konta na stronie Klient udostępnia swoje dane pod postacią adres e-mail, adresu zamieszkania, nr telefonu, imienia i nazwiska. Są to dane niezbędne w celu kontaktu z klientem oraz wystawienia faktury.
 4. Pani/Pana dane będą udostępniane następującym firmom w celu należytego wykonania usług dietetycznych online:
  – Firma XLTEAM Justyna Lipińska z siedzibą Bełchatów 97-400 os. Dolnośląskie 127/58, NIP: 7692055296, REGON 101292020, program Dietico.pl – tylko w przypadku korzystania z jadłospisów lub planów dietetycznych (dane obejmują: imię i nazwisko, wiek oraz stan zdrowia)
  – Mailerlite (UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania) z siedzibą w Wilnie (Litwa), usługi mailingowe (imię, adres e-mail)
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy zdawać sobie sprawę, iż nie podanie danych osobowych może uniemożliwić wykonanie usługi dietetycznej.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przestrzegamy następujących zasad: nie gromadzimy informacji zbędnych z punktu widzenia realizacji usługi, nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w Regulaminie, nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne i nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszym regulaminie.
 10. Dane osobowe są usuwane automatycznie po upływie 1 roku od ostatniej aktywności konta.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE).
 12. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 13. Firma stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– kod śledzenia Google Analitycs– w celu analizy statystyk strony joannakozdron.pl

 1. Akceptacja regulaminu i polityki prywatności jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Joannę Kozdroń, zamieszkałą w Krakowie, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu komunikacji oraz korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Administratora oraz na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem telefonii komórkowej, poczty e-mail oraz/lub komunikatora Skype niezbędnych do prawidłowego wykonania usług.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 19.11.2018